اخبار دانشگاه
شروع ثبت نام ترم تابستان
شروع ثبت نام ترم تابستان انتخاب واحد 11-9 تیرماه
1393/04/02
آگهي مزايده فروش خودرو
آگهي مزايده فروش خودرو فروش 1 دستگاه خودروي سواري پژو 405 به رنگ بژ متالیک به شماره شهربانی (518 ج 11 ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
1393/02/01
کارگاه آموزشی جنگ نرم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده برگزار شد
کارگاه آموزشی جنگ نرم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده برگزار شد کارگاه آموزشی جنگ نرم با حضور دانشجویان منتخب دانشگاههای شهرستان خدابنده در محل دانشگاههای آزاد اسلامی واحد خدابنده برگزار گردید .
1393/02/28
جشن ولایت،روز پدر،روز معلم وجشن الفبا
 جشن ولایت،روز پدر،روز معلم وجشن الفبا خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده جشن ولایت،روز پدر،روز معلم وجشن الفبا برگزارکرد
1393/02/22